VÅRA TJÄNSTER

Utveckling och förändringsarbete tillsammans med och för andra har alltid varit en drivkraft och glädje i min vardag. Jag drivs av att gå från ord till handling och bidra till resultat. 2017 startades T&T Management AB. Företaget startades med en passion för dynamiska samarbeten och långsiktiga resultat. Jag erbjuder tjänster som kan användas både på organisatorisk, team - och individuell nivå

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap är två begrepp starkt kopplade till varandra. I olika faser och situationer i företag och organisationer behövs ledar- och medarbetarstöd, ibland tillsammans ibland var och en för sig.

Jag driver praktiska process som hjälper till att gå från ord till handling i förändringsarbete. Processer som också stödjer individuell utveckling för medarbetare och ledare.

Processledning


Dagens företag och organisationer behöver samarbeta och samskapa för att möta utmaningar och driva förändringsarbete. Att arbeta och leda i organisatoriska mellanrum för att driva den förändring som behövs blir allt vanligare. Jag processleder och koordinerar det arbete som ska göras. Ett arbete där personer från olika organisationer, företag eller team möts för att skapa förändring och utveckling som behövs.

Compassion & Självmedkänsla


En trygg hjärna är en smart hjärna. Vi vet att fysisk träning är viktigt för att vi ska må bra. Nu visar modern hjärnforskning att det är lika viktigt att träna vår hjärna för ökat välmående. Utifrån denna hjärnforskning tränar vi hjärnans muskler och stärker vår kapacitet för individen och/eller teamet.

Psykologisk trygghet för ledningsgrupper och team


” No passion so effectively robs the mind of all it´s powers of action and reasoning as fear” Edmund Burke, 1756

Att arbeta för psykologisk trygghet i organisationen, ledningsgruppen och/eller teamet skapar en kultur där kunskap och innovation kan blomma då medarbetare och ledare tryggt kan bidra med sina idéer och kompetens tillsammans med kollegor och ledning.

Deltagare i team som upplever hög psykologisk trygghet är mindre benägna att säga upp sig, bättre på att nyttja idéer från teammedlemmarna och upplevs mer effektiva av ledningen. Psykologisk

trygghet möjliggör för team att prestera på topp, speciellt viktigt när behovet av kreativa lösningar är stort. Psykologisk trygghet är avgörande för lärande och förmår alla i teamet att göra sin röst hörd.

Föreläsningar och Workshop

"I stormens öga"
Om att ta hand om sig när vardagen utmanar och i värsta fall leder till en kris. För min del kom utmaningen i form av ett mediedrev. Hur kan man komma igenom och att våga välja väg för en välmående vardag?
Jag delar med mig av verktyg som är nyttiga och enkla att applicera. Verktyg som bidrar till att komma till insikt om de inre resurser vi alla får med oss när vi föds. Resurser att använda för att må bra med sig själv och sin omgivning.

”Livet sker mellan två andetag”
(Ulrica Norberg, ur boken Andas)
Vår andningsapparat och andningskapacitet är vår superkraft och en naturlig och viktig väg till att nå oss själva, våra inneboende resurser och vår potential. Andetaget ger kraft genom hela oss och frigör vår energi och drivkrafter. För oss närmare våra inneboende resurser som vi alla får med oss till livet. I vårt första andetag som vi tar genom vår första inandning när vi föds, har vi med oss allt vi behöver för att skapa oss ett gott liv. Med kunskap om hur vi bättre kan använda vår andningsapparat och kapacitet samt praktiska övningar kan du själv enkelt skapa de förbättringar du vill åstadkomma i din vardag.

”Compassion & självmedkänsla”
Vi vet att fysisk träning är viktigt för att vi ska må bra. Nu visar modern hjärnforskning att det är lika viktigt att träna vår hjärna för ökat välmående. Utifrån denna hjärnforskning arbetar jag med mental träning som resulterar i en förbättrad kapacitet hos individen eller teamet. Det leder till att förutsättningarna för att skapa resultat och nå organisationens eller företagets mål ökar.

I teambuilding/grupputveckling ingår arbete för att stärka den psykologiska tryggheten i gruppen vilken är en viktig framgångsfaktor för förändringsarbete, lärande och innovation.