VÅRA TJÄNSTER

Utveckling och förändringsarbete tillsammans med och för andra har alltid varit en drivkraft och glädje i min vardag. Jag drivs av att gå från ord till handling och bidra till resultat. Företaget startades med en passion för dynamiska samarbeten och långsiktiga resultat. Jag erbjuder tjänster som kan användas både på organisatorisk, team - och individuell nivå

Process - & Innovationsledning

Jag arbetar och leder i organisatoriska mellanrum för att driva den förändring som behövs. Organisatoriska mellanrum är ett nyare begrepp som pekar på behovet av att flera olika hjärnor/kompetenser behövs för att möta och lösa utmaningar som vi möter i förändringstider. Organisatoriska mellanrum kan också innebära att det uppstått glapp i ekosystemet som gör att frågor som ska lösas hamnar ”mellan stolarna” och förbli olösta oftast till stor frustration.

För att nyttja möjligheterna som organisatoriska mellanrum skapar och överbrygga glapp behövs samverkan och samskapande över och mellan företag/ organisationer. För detta behövs att personer med spets – och breddkompetenser tillsammans möts för att lösa uppgiften. Dessa personer kan finnas internt men det kan också behövas personer från olika organisationer/företag som kan bidra med sin spetskompetens i utvecklingsarbetet och arbeta tillsammans. Med verktyg som process -och innovationsledning koordinerar och leder jag utvecklingsarbeten som behöver göras.

Compassion inspirerat Ledarskap & Psykologisk trygghet för ledningsgrupper och team


Ett arbete som skapar en kultur där kunskap och innovation kan blomma då deltagarna i en ledningsgrupp/team/arbetslag kan bidra med sina idéer och kompetens för att man känner sig trygg i arbetet tillsammans med kollegor och ledning. Detta leder till att företag och organisationer både på grupp och individnivå frigör och öppnar upp sin kompetens och kapacitet vilket driver både resultat, verksamhetsutveckling och innovation

Vi vet att fysisk träning är viktigt för att vi ska må bra. Nu visar modern hjärnforskning att det är lika viktigt att träna vår hjärna för ökat välmående. Utifrån denna hjärnforskning arbetar jag med rådgivning och utbildning som resulterar i en förbättrad kapacitet hos individen eller teamet. Med compassion fokuserad rådgivning och praktik kan vi välja vilka motivationssystem vi vill utveckla inom oss själva. När vi väljer att utgå från compassion som förhållningssätt stärker vi hjärnans system som utvecklats för att vara stödjande, bekräftande och lugnande. Det frigör den potential som finns hos individen och organisationen samt bidrar till stressreduktion, hälsa och ett hållbart arbetsliv

Föreläsningar och Workshop

"En trygg hjärna är en smart hjärna!"
Vill du veta mer om hur du utvecklar inre trygghet med Compassion & Självmedkänsla för hälsa och hållbart arbetsliv? Compassion är en metod att träna hjärnan att ta hand om känslor, bemöta svårigheter, motgångar med värme, vänlighet, omtanke och förståelse. Du utvecklar en förståelse och acceptans gentemot dig själv och mot andra. Du får inblick i hur man genom Compassion kan träna omhändertagande av sig själv och andra i vardagslivet och i arbetslivet.
Likväl som vi tränar fysiskt kan vi också träna hjärnans muskler för att öka vårt välmående och hantera vardagens stress som ibland kan upplevas påfrestande. Exempelvis kan vi träna oss i närvaro, vänlighet, glädje, styrka & stabilitet och därmed aktivera hjärnans lugn- och rosystem.

”Livet sker mellan två andetag”
(Ulrica Norberg, ur boken Andas)
Vår andningsapparat och andningskapacitet är vår superkraft och en naturlig och viktig väg till att nå oss själva, våra inneboende resurser och vår potential. Andetaget ger kraft genom hela oss och frigör vår energi och drivkrafter. För oss närmare våra inneboende resurser som vi alla får med oss till livet. I vårt första andetag som vi tar genom vår första inandning när vi föds, har vi med oss allt vi behöver för att skapa oss ett gott liv. Med kunskap om hur vi bättre kan använda vår andningsapparat och kapacitet samt praktiska övningar kan du själv enkelt skapa de förbättringar du vill åstadkomma i din vardag.

"Mindfulness & Meditation"
Snurrar ditt liv i högt tempo och har din hjärna svårt att slappna av? Mindfulness & Meditation är något av det bästa vi kan göra för vår inre harmoni och verktyg du kan ta med dig och använda när som helst och var som helst för att öka ditt välmående i vardagen.

Mindfulness & Meditation är en uråldrig teknik som innebär stark koncentration kombinerad med avspänning som frigör sinnet från tankar vilket bidrar till lugn och ro, mental skärpa, kreativitet och glädje i vardagen.

Det finns många olika slags meditation och alla har samma mål, att ge sinnet frid, granska tankar och känslor och att inrikta uppmärksamheten på en enda sak. Att multitaska splittrar våra sinnen och förminskar våra förmågor.

I denna föreläsning/workshop får du prova på mindfulness & meditation, tips om hur du kan börja bygga en daglig rutin och hur du kan skapa utrymme för i vardagen för regelbunden meditation. Allt för god hälsa och ett hållbart arbetsliv