UTBILDNING

Hälsa & Hållbart Ledarskap

Hållbart ledarskap innebär att man driver en verksamhet och leder en grupp på ett sätt som gör att både ledare, kollegor och medarbetare mår bra, känner arbetsglädje och når de uppsatta målen i ett tryggt och tillitsfullt samarbete.

Syftet är att stärka din roll som chef och ledare och lära känna verktyg som skapar en kultur där kunskap och innovation kan blomma.

Läs mer!

Ledarprogram för kvinnor i Industrin

Kvinnor behövs för industrins konkurrenskraft. Antingen du är en van ledare eller har ett nyväckt intresse för ledarskap, har du nytta av den här utvecklingsprocessen!

Arbetssättet i ledarutvecklingsprogrammet innebär en blandning av kortare föreläsningar, upplevelsebaserade övningar, träning praktiskt på olika färdigheter och lärande/utvecklande samtal.

Du får verktyg som hjälper dig i att leda dig själv och i din nuvarande eller kommande ledarroll. Du lär dig bygga verklig motivation och engagemang bland dem du leder, utveckla samarbete i grupper och att öppet diskutera både misstag och sådant som lyckats i syfte att lära av varandra.

På detta sätt skapas ett lärande klimat där kunskap och insikt växer och deltagarnas initiativ och idéer tas till vara.

Läs mer!