UTBILDNING

Hälsa & Hållbart Ledarskap

Hållbart ledarskap innebär att man driver en verksamhet och leder en grupp på ett sätt som gör att både ledare, kollegor och medarbetare mår bra, känner arbetsglädje och når de uppsatta målen i ett tryggt och tillitsfullt samarbete.

Syftet är att stärka din roll som chef och ledare och lära känna verktyg som skapar en kultur där kunskap och innovation kan blomma.

Läs mer!